×

Küçük Camii

Gösterim - 1191

Küçük Camii

Erzene Mahallesi 11 Sokak No:4’de bulunan Bornova Küçük Cami Sultan 2. Mahmut döneminin (1808-1839) İzmir Muhassılı Ömer Lütfü Bey tarafından yaptırılmıştır. 1912 tarihinde kapsamlı bir tamirat gören Bornova Küçük Cami’nin mimarı bilinmemektedir. Ahşap yapılı kargir çatılı tek minareli caminin bir adet lojmanı bulunmaktadır.

Bir süre İzmir Voyvodası olarak da görev yapan (1829-1830) Ömer Lütfi Bey İkinci Mahmut döneminde kurulan Feshane-i Amire’nin kuruluşunda da büyük emek vermiş ve Feshane Nazırı olarak görev yapmıştır. Ömer Lütfi Bey’in o dönemde devletin yayın organına Takvim-i Vekayi Gazetesine verdiği Feshane-i Amire Fabrikasının ürettiği feslerin reklamı Türkçe basında yayınlanan ilk ticari reklam olarak kabul edilmiştir.

Galeri

Lokasyon / İletişim :