×

Darülkurra (Kutuboğlu Medresesi)

Gösterim - 661

Darülkurra (Kutuboğlu Medresesi)

İzmir’de halen ayakta duran en eski Osmanlı yapısı

Sözlük anlamıyla darülkurra, Kur’an-ı Kerim’i belli usul ve kurallara göre okuyan hafızları yetiştiren ve darülhuffazdan daha yüksek olan Medrese bölümüdür. Ayrıca, Cami, mescit gibi yerlerin hemen yanında yapılan kuran okuma yeridir. Bir tek kubbesi olan, iki göz revaklı, fevkani bir yapı olan Darülkurra’nın kubbesi medrese kubbeleriyle aynı düzeydedir. Hafızların  Kuran ezberi yaptırmalarının yanı sıra Arapça ve Tilavet derslerinin de verildiği bir yerdir.

Bornova Darülkuurası Hacı Osman Efendi tarafından H 983 / M 1576 yılında yapılmış olup Kutuboğlu Medresesi diye de anılır. Yapı kare planlı olup üzeri merkezi bir kubbe ile örtülmüştür. Batı cephesinde yuvarlak bir kemer üzerinde taştan pestal bir girişi vardır. Girişin üzerinde bulunan bir kitabede “H 983” yazısı okunmaktadır. Pestalin hemen üzerinde cepheden hafif bir çıkıntı oluşturan sivri bir kemer yer alır. Cephelerde sivri kemerle niş içerisine alınmış yüksek pencereler vardır. Yapı tuğla ve taş malzemelerden yapılmıştır. 15. Yüzyıl Osmanlı eseridir. 1960’lı yıllara kadar binanın hemen yakınında medrese hücrelerinin de bulunduğu ancak günümüze kadar ulaşamadığı bilinmektedir. Doç. Dr. Hasan Mert, Geçmişten Günümüze Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yönleriyle Bornova Kitabı’nda Kutuboğlu Medresesi’nin İzmir’de halen ayakta duran en eski Osmanlı yapısı olduğunu ifade etmiştir.

Galeri

Lokasyon / İletişim :