×

Alişir Beşir Nezir Türbesi

Gösterim - 2811

Alişir Beşir Nezir Türbesi

Büyük Cami Bahçesinin kuzeydoğu yönündeki köşesinde yer alan türbede medfun olan Ali-Şir, Beşir, Nezir isimleriyle bilinen tarihi şahsiyetler halk arasında Seyid Battal Gazi’nin torunları olarak kabul görmüştür. Türbe’nin Caddeye bakan yüzünde de “Seyyit Battal Gazi’nin Torunları Alişir Beşir Nezir Hazretleri” yazılı bir kitabe bulunmaktadır. Rivayete göre yıllar önce “Salih” adlı bir kişinin rüyasına giren bu şahsiyetler kendilerinin Seyyit Battal Gazi’nin torunları olduklarını söylemişler ve o günden bu yana orada yatanların Battal Gazi’nin torunları olduğu fikri kabul görmüştür.

Bu türbede yatanlara dair bir teori de Veli Baba Menkıbenamesinde (Bedri Noyan İstanbul(1993) yayınlanan secere ile ortaya çıkmıştır. Menkıbenameye göre Senirkent’teki Veli Baba Sultan Ocağı’nın kurucusu Veli Baba ile Seyyit Battal Gazi’nin ataları kardeş olduğu gibi Macaristan’ın Budapeşte şehrindeki türbesinde gömülü olan Gül Baba (Gül Battal ya da Cafer Gazi) da amcazadeleridir. Gül Baba’nın Hüseyin Gazi adlı ve İzmir’de şehit olan “Beşir ve “Nezir” adlı oğulları vardır. Menkıbenamedeki secereye göre İzmir’de şehit olan Beşir ve Nezir kardeşler büyük ihtimalle Büyük Cami bahçesindeki türbede mefdun olan Beşir ve Nezir’dir. 1960’lı yıllara kadar Türbe’ye türbedar evi olduğu düşünülen bir yapının içinden geçilerek ulaşılıyorken 1960’ların ortalarında söz konusu yapı yıkılarak sadece türbe binası kalmıştır.

Galeri

Lokasyon / İletişim :