×

Edward Whittall Garden

Gösterim - 2136

Edward Whittall Garden

Kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Ancak Malta'da hapsedildikten sonra İzmir'e kaçan, Napolyon'un generallerinden Rovigo Dükü kaldığı tarih olan 1816-1819 yılları bu evle ilgili belirlenen ilk tarihtir. Günümüze gelinceye kadar Corsi , Perkins, Barry, Whittall ve Giraud Aileleri evin sahipleri oldular. Evin bir dönem sahibi olan Edward Whittall, tanınmış bir botanikçiydi. Bir kır lalesi ve bir kardelen çiçeği cinsi bütün dünyada Whittall ismiyle anılmaktadır. Köşkün 20. yy başlarında bile kartpostallara konu olan güzellikte bir bahçesi vardır. Bu köşk Lord Byron,  Gustave Flaubert, Alphonse De Lamartine, Pierre Loti, İsmet İnönü,Falih Rıfkı Atay ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu  gibi pek çok ünlü ismi misafir etmiştir. Bu Köşk 14 Eylül 1922  tarihinde alınan kararla Bir süre Batı Cephesi Kumandanlığı ve Erkan-ı Harp Riyaset (Genel Kurmay Başkanlığı) makamı  olarak kullanılmıştır.

Fotoğraf Giraud  ailesi arşividir

Galeri

Lokasyon / İletişim :