×

Dramalılar Köşkü

Gösterim - 4920

Dramalılar Köşkü

Bornova Erzene Mahallesi 2, ve 3, sokak üzerinde bulunan DRAMALILAR KÖŞKÜ'nün inşa tarihi tam olarak bilinmemekle beraber 18. Yüzyıl sonu , 19, yüzyıl başında yapıldığı tahmin edilmektedir.Ana binası ve müştemilat bölümüne geç dönemlerde plansal değişiklikler ve mekansal eklemeler yapılmış bu yapı kompleksi hep konut olarak kullanılmıştır.

Ön avlu geç dönemde otopark olarak kullanılmıştır. Yapı kompleksinin içinde ana bina olan köşk binası , mutfak ve hamam yapıları, giriş binası (selamlık) müştemilat ve ahır bulunmaktadır. Köşkün güneybatı cephesi ön avluya, kuzeydoğu cephesi arka avluya bakmaktadır.
Köşk Bornova Belediyesi tarafından 2010 Yılında  Dramalılar ailesinden satın alınarak bir müze işlevi gören, çeşitli sergilerin düzenlendiği bir kültür ve sanat evi haline getirilmiştir.

Galeri

Lokasyon / İletişim :